Info / Udmeldelse

Udmeldelse

Hvis et forældrepar eller børnepasser ønsker at opsige pasningsaftalen skal følgende foretages:
  • En skriftlig opsigelse udarbejdes og der underskrives af begge parter, med to måneders varsel altid til d. 1. i måneden
  • Man kan ikke opsige sin plads pr. 1. juli
  • Misligholdt pasningsaftale kan opsiges med dags varsel af dagplejer.
  • Pladsanvisningen skal orienteres om opsigelse for at kunne få barnet gjort aktivt søgende på den kommunale optagelsesliste til det kommunale dagtilbud
  • Opsigelse af kontrakten kan ikke ske indenfor de første tre måneder fra barnet starter i dagplejen.
Charlotte Holdt Jacobsen | Savværksvej 36, 7130 Juelsminde  | Tlf.: 51803386 | charlotte_holdt@hotmail.com